Oprocentowanie w stosunku rocznym lokat terminowych

Lokaty terminowe do 24.999 zł Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie Stałe
1 miesiąc 1,50% 1,50%
3 miesiące 1,70% 1,70%
4 miesiące 2,30% 2,30%
6 miesięcy 2,90% 2,90%
12 miesięcy 2,95% 2,90%
24 miesiące 3,00%1 -
36 miesięcy 3,00%1 -
Lokaty terminowe od 25.000 zł Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie Stałe
1 miesiąc 1,60% 1,60%
3 miesiące 1,90% 1,90%
4 miesiące 3,00% 3,00%
6 miesięcy 3,00% 3,00%
12 miesięcy 3,05% 3,00%
24 miesiące 3,10%1 -
36 miesięcy 3,10%1 -

1 - Od dnia 01.06.2022r. nie ma możliwości otwarcia tego typu lokaty.

 

Załączniki:

   Tabela oprocentowania produktów bankowych

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.